Wat zijn voor de Lions Club Rijnsburg-Valkenburg 'goede doelen'?

Wij ondersteunen individuen, organisaties, hulpdiensten en stichtingen die voorzien in een plaatselijke behoefte of plaatsoverschrijdende behoefte van maatschappelijk of humanitair belang. Deze doelen kunnen worden aangedragen door de leden zelf, maar ook kan een aanvraag worden ingediend door ingezetenen van onze gemeenten, die bij zo'n project betrokken zijn. We hebben een voorkeur voor projecten met een vernieuwend karakter, en er moet uitzicht zijn op een structurele verbetering of financiering.

Er zijn dus ook zeker projecten die hier niet voor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld projecten die in een vergevorderd stadium van realisatie verkeren, waar sprake is van een 'bodemloze put' situatie, waarbij sprake is van het bijdragen aan exploitatie kosten of projecten die door derden reeds kunnen worden verwezenlijkt. Tevens mogen de projecten geen politieke of commerciële doelstelling dragen. Tenslotte mag de organisatie die de ondersteuning vraagt geen onderscheid maken naar levensbeschouwing, ras, geaardheid etc.

De wijze, waarop wij een project ondersteunen is per geval verschillend; er kan sprake zijn van het 'adopteren' van een deeltaak, het opzetten van een (deel van) de hulpverlening, het organiseren van hulp, het bieden van tijd of menskracht waar nodig of financieringen.

Sinds de oprichting in 1990 zijn er diversen acties afgerond. Een selectie hiervan:

 • Lustrumjaar voor Fight for Sight: 144.000 euro, waarmee een héél jaar een oogkliniek wordt gefinancierd, met álle operaties van dien;
 • Financiële steun bij de oprichting van de Rijnsburgse afdeling van "de Zonnebloem";
 • Ondersteuning van de Pleister Clowns, die zieke kinderen een glimlach geven;
 • Optreden Lee Towers bij het Corso Feest ten bate van verpleeghuis "de Wilbert" in Katwijk aan de Rijn;
 • Aanschaf audiovisuele apparatuur voor de Stichting Sport en Recreatie, die gehandicapten een zinvolle tijdsbesteding geeft;
 • Waterputten laten slaan in Mozambique via DORKAS;
 • Financiële hulp aan de Stichting Valkenburg- Oost Europa voor medische zorg in Visea, Roemenië;
 • Aanschaf van een nieuwe personenbus voor de "Smitshof" in Rijnsburg, een gezinsvervangend tehuis; 
 • Financiële steun voor de Stichting "de Barmhartige Samaritaan", voor maatschappelijke en sociale hulp aan kinderen en bejaarden  in nood op Curaçao;
 • Inrichting van de speeltuin van de nieuwe "Mytylschool"  in Leiden;
 • Ondersteuning van het opvang- en verzorgingshuis voor geestelijk gehandicapte kinderen "de Haven" in Warmond;
 • Financiële donatie aan het Willem Alexander kinderfonds van het LUMC voor onderzoek naar kanker bij kinderen;
 • Financiering van de verblijfsruimtes Diaconessen Ziekenhuis te Leiden.