ANBI-status Lions Club Rijnsburg-Valkenburg

De Stichting Activiteiten Lions Club Rijnsburg-Valkenburg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).
Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens

Naam instelling: Stichting Activiteiten Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg 

RSIN/Fiscaal nummer: 8195.94.854

Kamer van Koophandel: 27320814

Postadres: Postbus 72, 2230 AB Rijnsburg

E-mail: rijnsburg@lions.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: P.J. Onderwater

Bestuurslid: R.W. van der Burg

Bestuurslid: W. Leeuwenburg

Bestuurslid: C. de Mooy

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor - door Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg aan te wijzen - bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. Zij zal op verzoek van de genoemde Lions Club Rijnsburg-Valkenburg coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren de externe activiteiten, waartoe deze club in het kader van gemelde doelstelling heeft besloten.

De stichting zal niet op eigen initiatief activiteiten organiseren en zal te eigen behoeve niet anders dan de werkelijk gemaakte kosten in rekening kunnen brengen.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting richt zich op het organiseren van minimaal twee activiteiten per jaar, waarvan de opbrengst ten goede komt aan goede doelen.

Activiteitenverslag

De activiteiten van de stichting bestaan onder andere uit een golftoernooi in de maand juni en het organiseren van een feestavond rondom het Rijnsburgse Bloemencorso in de maand augustus

Financiële verantwoording

Een financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag onder "Jaarlijkse financiële verantwoording".